Laporan Ketua Audit Negara 2011Seperti tertera dalam Laporan Ketua Audit Negara 2011.

Majlis Sukan Negara

- Pengurusan Geran Sukan
 
Perkara Yang Dibangkitkan Dan Syor Audit

Kelewatan Pembayaran Kepada Persatuan Sukan Kebangsaan

a. Semakan Audit pada bulan Oktober hingga Disember 2010 mendapati 457 tuntutan melibatkan 6 persatuan berjumlah RM1.63 juta lewat dibayar antara 109 hingga 350 hari bagi tempoh tahun 2007 hingga 2009.

Bagaimanapun, tuntutan bagi tahun 2010 masih dalam proses kemas kini dan bayaran masih belum dibuat sehingga akhir tahun 2010. Semakan selanjutnya mendapati 3 Persatuan Sukan Kebangsaan (PSK) telah mengambil kira tuntutan yang belum dijelaskan sebagai penghutang dalam penyata kewangan masing-masing.

Tindakan Susulan Yang Diambil

a. MSN memaklumkan borang tuntutan rasmi bagi setiap tuntutan PSK akan
disertakan sekali dalam Manual Prosedur Pengurusan Geran Sukan (MPK). Penerbitan manual ini akan disekalikan dengan Dokumen Perjanjian (MOU) antara MSN dan PSK yang dijangka akan dilaksanakan sekitar bulan Jun 2012 selepas mendapat kelulusan.

Perkara Yang Dibangkitkan Dan Syor Audit

Garis Panduan Pengurusan Geran Sukan Tidak Disediakan Dengan Lengkap

b. Semakan Audit pada bulan Oktober hingga Disember 2010 mendapati garis panduan dan prosedur kerja berkaitan geran sukan tidak disediakan dengan lengkap.

Antaranya adalah:
· Prosedur permohonan geran sukan dinyatakan secara ringkas dalam prosedur pembayaran.

· Surat perjanjian bagi penerimaan geran sukan tidak disediakan.

· MSN juga tidak menetapkan syarat permohonan geran sukan dengan jelas.

Tindakan Susulan Yang Diambil

b. MPK Pengurusan Geran Sukan telah siap disediakan dan dalam proses pemurnian. Penerbitan manual ini akan disekalikan dengan Dokumen Perjanjian (MOU) antara MSN dan PSK yang dijangka akan dilaksanakan sekitar bulan Jun 2012 selepas mendapat kelulusan.

Perkara Yang Dibangkitkan Dan Syor Audit 

Pemantauan
c. MSN tidak memantau prestasi program dan perbelanjaan geran sukan yang diberi kepada PSK bagi memastikan geran yang dibelanja mengikut permohonan yang diluluskan.

Tindakan Susulan Yang Diambil
c. Proses penilaian dan pemantauan ditangguhkan terlebih dahulu dan hanya boleh dibuat setelah manual prosedur tersebut dikeluarkan dan dipatuhi oleh PSK.Perbadanan Stadium Malaysia (PSM)
- Pengurusan Kemudahan Kompleks Sukan

Perkara Yang Dibangkitkan Dan Syor Audit

Kerosakan Bumbung Stadium Stadium Nasional Bukit Jalil
a. Sebahagian besar bumbung stadium didapati telah terkoyak dan skru kabelnya longgar serta berkarat. PSM melalui Kementerian Belia Dan Sukan telah menyerahkan pelaksanaan kerja penukaran bumbung stadium kepada Jabatan Kerja Raya pada bulan April 2011 kerana PSM tidak mempunyai kepakaran teknikal.

Tindakan Susulan Yang Diambil

a. Jabatan Kerja Raya telah memulakan kerja pembaikan pada bulan April 2012 dan dijangka siap pada bulan Februari 2013.

Perkara Yang Dibangkitkan Dan Syor Audit

Stadium Putra Bukit Jalil
b. Bumbung stadium telah bocor akibat besi yang berkarat pada bahagian atas bumbung. PSM telah memasang kanvas pada siling yang dikenal pasti bocor untuk menyalur air bagi mengelak struktur bangunan atau acara yang diadakan terdedah kepada hujan.

Tindakan Susulan Yang Diambil

b. Kerja membaik pulih bumbung sedang dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik JKR dengan nilai kontrak berjumlah RM5.49 juta. Tempoh kontrak adalah selama 40 minggu dan dijangka siap pada 24 Disember 2012.

Perkara Yang Dibangkitkan Dan Syor Audit

Pengurusan Hasil Penyewaan Kompleks Sukan
c. Hasil penyewaan kompleks sukan yang tertunggak sehingga bulan Januari 2011 adalah sejumlah RM9.11 juta melibatkan 627 penghutang. Daripada jumlah tersebut, tunggakan sewa yang melebihi 3 tahun adalah sejumlah RM6.08 juta dan melebihi 7 tahun berjumlah RM5.60 juta. Semakan lanjut mendapati antara factor tunggakan hasil sewa yang tinggi adalah disebabkan PSM membenarkan penyewa yang mempunyai tunggakan hutang menggunakan kemudahan stadium bagi acara seterusnya.

Tindakan Susulan Yang Diambil
c. Setakat bulan April 2012 tunggakan sewa telah menurun kepada RM2.80 juta melibatkan 104 penghutang. Penurunan ini adalah disebabkan beberapa langkah yang telah diambil seperti berikut:

i. Mengeluarkan surat peringatan dari semasa ke semasa.
ii. Mengambil tindakan undang-undang terhadap penghutang.
iii. Menamatkan sekiranya penyewa gagal menjelaskan sewa melebihi 3 bulan.
iv. Penganjur tidak dibenarkan membuat tempahan venue sekiranya belum menjelaskan hutang tertunggak.
v. Penganjur dikehendaki menjelaskan keseluruhan bayaran sebelum acara dijalankan.

Perkara Yang Dibangkitkan Dan Syor Audit
Penyewaan Kompleks Tenis Jalan Duta
d. Persatuan Lawn Tennis Association of Malaysia (LTAM) belum membuat bayaran sewa ruang pejabat berjumlah RM118,000 setahun walaupun telah menerima surat pemberitahuan daripada PSM.

Tindakan Susulan Yang Diambil
d. PSM memaklumkan mulai tahun 2012, LTAM telah dikenakan sewa pejabat, sewa asrama, sewa kafeteria dan bayaran bagi penganjuran acara.


HD kata: -

Comments

Popular posts from this blog

Tickets for Kuala Lumpur Masters Malaysia Super 100 2023 now available

Pelepasan cukai tambahan untuk pembelian alatan sukan, sewaan fasiliti sukan antara cadangan untuk Bajet 2024

From 'Mr P' to 'Kemelut Dalaman BAM': Four chapters of 'mesej Whatsapp layang'